Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Jsme společnost Kameň Skalica s.r.o., se sídlem Vrádiště 268, Vrádiště 908 49, IČO 46290001

Kontakt: +420 720 211 239prodej@stonetra.cz

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.stonetra.cz

Při poskytování našich služeb, prodeji zboží a provozování našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).


II. Spracování osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů při použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám poskytnete, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. Jedná se o osobní údaje v následujících polích: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Z jakého důvodu?

Na základě vámi poskytnutých osobních údajů vás pak budeme kontaktovat v souvislosti s nabídkou našeho zboží a služeb.

Na jakém právním základě?

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření na vaši žádost.

Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodávce našeho zboží nebo služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, budeme vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 24 měsíců od naší poslední komunikace.

 

 • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od vás potřebujeme, abychom zajistili uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jedná se zejména o fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, firma a kontaktní údaje.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy - dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Pomocí kontaktních údajů s vámi také budeme komunikovat ohledně stavu vaší objednávky nebo ohledně reklamací či vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro plnění našich povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zejména pro účetní a daňové účely, případně pro vyřizování reklamací apod.).

Na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?

Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění naší právní povinnosti.

Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu o dodávce našeho zboží nebo služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu dodávky zboží nebo poskytování služeb a poté ......... od posledního poskytnutí těchto služeb nebo dodávky zboží.

 

 • Newsletter (obchodní sdělení)

Pokud jste si u nás nezakoupili zboží nebo služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání obchodních sdělení, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání našich obchodních sdělení.

Na jakém právním základě?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - našich oprávněných zájmů, kterými jsou marketingová sdělení zaměřená na naše zákazníky.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 2 let od vašeho posledního nákupu. Pokud si nepřejete nadále dostávat naše marketingová sdělení, můžete se z odběru kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na adrese: prodej@stonetra.cz.

III. Kdo získá přístup k údajům?

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu toho, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B5 vložka
 • společnosti podílející se na expedici zboží
 • společnosti podílející se na expedici plateb
 • poskytovatel e-mailingové služby (Shoptet a.s.)
 • Účetnictví (ÚČTEŘE s.r.o.)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

IV. Co byste měli vědět dál 

V naší společnosti máme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese prodej@stonetra.cz, nebo zavolejte na tel. č. +420 720 211 239

V. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úkoly, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokáží také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobeny Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou potřebné k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se pro sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou také používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 

Technický název

Vydavatel

Účel a popis cookies

Doba trvaní

[•]

[•]

[•]

Relační /Permanentní ([•] hodin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tvz. cookie liště. Soubory cookies můžete také následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit používání pouze některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

VI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je v naší jurisdikci Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo se obrátit na soud.

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2023